Distribuidores Oficiais - Produtos Novartis

Cataf (cataflam)SCT 25mg TRI 20 comp

Cataf (cataflam) SCT 50mg TRI 20 comp

Cataf (cataflam) susp oral 1,8mg/ml 120ml

Coartem 20/120mg 24 comp

Coartem 20/120mg  36x6 comp

Codio (cotareg)FCT 160/25mg 28comp

Codio (cotareg) FCT 80/12,5mg 28 comp

Diova (tareg) FCT 160mg 28 comp

Diova (tareg) FCT 80mg 28 comp

Exfor (exforge) Fct 160/10mg 28 comp

Exfor (exforge) Fct 160/5mg 28 comp

Exfor (exforge) FCT 80/5mg 28 comp

 

Glivec FCT 400mg 30 comp

Hygoo (hydergine) gotas orais 1mg/ml 50ml

Hygoo (hydergine) 4,5mg 30 comp

Lamis (lamisil) 250mg 28 comp

Lamis (lamisil) 250mg 14 comp

Lescm (lescol) 80mg 28 comp

Lesco (lescol) 40mg 28 comp

Methe (methergin) 0,125mg 20 comp

Parlo (parlodel)  2,5mg 30 comp

Synam (synacthen)retard 1mg/1ml inj amp

Synto (syntocinon)5UI 1ml inj 10 amp

Synto ( syntocinon) 5UI 1ml inj 3 amp

 

Tegre (tegretol) 200mg 50 comp

Tegrm (tegretol)  200mg 30 comp

Tegrm (tegretol) 400mg 30 comp

Vacina-MENVEO(contra todas as estirpes de MENINGITE)

Vacina-RABIPUR(Contra a RAIVA)

Volma (voltaren) 25mg 30 comp

Volma (voltaren) 50mg 30 comp

Volre (voltaren) 100mg 15 comp

Volre (voltaren) 75mg 20 comp

Volta (voltaren) 75mg/3ml inj 2 amp

Volta (voltaren) 100mg 10 supos

Volta (voltaren) 25mg 10 supos

Zdio (zaditen) 0,25mg/ml 5ml colír

Voltar